Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toiminnan ytimen muodostavat Kansallismuseossa järjestettävät jäsenkokoukset, joiden aluksi pidetään kaikille kiinnostuneille avoin esitelmä. Yhdistyksen johtokunta päättää esitelmille kausittaisen teeman, ja esitelmävuorot jaetaan yhdistyksen eri oppiaineiden kesken.

Kokouksia on keväällä ja syksyllä 2-3, ja ne pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Keväällä 2023 kokoukset pidetään

  • keskiviikkona 8.2. klo.16.30
  • keskiviikkona 5.4. klo.16.30 ja
  • keskiviikkona 10.5. klo.16.30 (yhdistyksen vuosikokous)

Ajantasaiset tiedot puhujista ja otsikoista löytyvät Ajankohtaista-osiosta.

Syksyn 2022 ja kevään 2023 luentosarjan teemana on digitalisaatio. Digitalisaatio on ihmiskunnan teknologista kehitystä ilmentävä voimana ja kokonaisvaltaisesti läsnä kaikilla inhimillisen elämän osa-alueilla. Digitaaliset teknologiat, alustat ja työkalut luovat uusia kulttuurin muotoja sekä vaikuttavat perustavanlaatuisesti yhteiskuntien kehitykseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilla digitalisoituminen näkyy niin tutkimuksen kohteissa ja aineistoissa kuin uudenlaisia tutkimuskysymyksiä mahdollistavina välineinä ja menetelminä. Muinaismuistoyhdistyksen syksyn 2022 ja kevään 2023 kuukausiesitelmät esittelevät menneisyyttä tarkastelevaa tutkimusta, joka kytkeytyy tavalla tai toisella digitalisaation avaamiin näkökulmiin.

Esitelmien yhteydessä pidettävissä kuukausikokouksissa vahvistetaan yhdistyksen uudet jäsenet sekä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen kuukausiesitelmät esittelevät kulttuuriperintöä ja sen tutkimusta monipuolisesti.