Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toiminnan ytimen muodostavat Kansallismuseossa järjestettävät jäsenkokoukset, joiden aluksi pidetään kaikille kiinnostuneille avoin esitelmä. Yhdistyksen johtokunta päättää esitelmille kausittaisen teeman, ja esitelmävuorot jaetaan yhdistyksen eri oppiaineiden kesken.

Kokouksia on keväällä ja syksyllä 2-3, ja ne pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.


Kevään 2024 kokoukset

Keväällä 2024 kokoukset pidetään Tieteiden talolla. Tilaisuudet pyritään myös striimaamaan, jotta niitä voi seurata myös toisilta paikkakunnilta käsin.

  • keskiviikkona 7.2. klo 16.30 Tieteiden talossa (sali 505) (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)
  • keskiviikkona 10.4. klo 16.30 Tieteiden talossa (sali 505) (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)
  • tiistaina 7.5. yhdistyksen vuosikokous klo 16.30 Tieteiden talossa (sali 104) (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Kahvitus klo 16 salin 104 edessä.

Katso tarkemmat esitelmätiedot tulevista kokouksistamme Ajankohtaista-sivultamme.


Aiemmat kuukausikokoukset:

TIEDE PERINTÖNÄ -esitelmä huhtikuussa 2024

Kuukausikokous ke 10.4.2024 klo 16.30 Tieteiden talossa (sali 505) (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)

Liisa Kunnas: Arkeologisen tiedon perinnettä ja perintöä 1700-luvulta nykypäivään

Esitelmässä tarkastellaan arkeologista tutkimusta pitkällä aikavälillä 1700-luvun Turun akatemian ajan ”esiarkeologiasta” nykypäivään ja erityisesti sitä, miten suomalaisen arkeologian yllättävän sitkeät ikuisuuskysymykset ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle muuttuvissa poliittisissa oloissa ja paradigman vaihdoksissa.

FM Liisa Kunnas on arkeologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa tarkastetaan keväällä 2024.

Kunnas on tutkinut erityisesti kivikauden arkeologian tutkimushistoriaa ja käsitehistoriaa 1700- ja 1800-luvuilla, arkeologiaa ja nationalismia sekä esihistoriallisia ilmiöitä historiakulttuurin osana, mutta myös esimerkiksi arkeologisen tiedon ja kulttuuriperinnön rakentumista Pohjois-Savossa sekä rahalöytöjen ja museokokoelmien historiaa.


TIEDE PERINTÖNÄ -esitelmä helmikuussa 2024

Kuukausikokous ke 7.2.2024 klo 16.30 Tieteiden talossa (sali 505) (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)

Lisäksi etäyhteys Zoom-linkin kautta.

Markus Lähteenmäki: Uusia näkökulmia historiaan Tapaus Instruments of Occupation

Instruments of Occupation oli Kansallisarkistolla kesäkuussa 2023 esillä ollut taiteilija Dan Dubowitzin, säveltäjä Tuomas Toivosen ja kuraattori Markus Lähteenmäen installaatio. Se luotasi Helsingin saariston sotilaallista rakennusperintöä kuvan ja äänen keinoin. Uusien töiden rinnalle asettui laaja esillepano venäläisen insinöörikomennuskunnan Helsingin edustan saaristoa varten laatimia linnoitussuunnitelmia sekä Carl Ludvig Engelin samaan aikaan Helsingin uutta monumentaalikeskustaa varten tekemiä piirustuksia. Installaatio  pyrki avaamaan uusia tapoja katsoa ja määrittää luonnon ja rakennetun ympäristön, kaupungin ja saariston, historian ja nykypäivän sekä tieteen ja taiteen suhteita sekä  tekemään näkyväksi jännitteitä, jotka helposti jäävät huomaamatta, yrittäen uudelleen virittää suhdettamme ympäristöömme ja sen merkityksiin ammentaen historiasta.

Esitelmä kertoo tämän poikkitaiteellisen ja -tieteellisen projektin tarinan ja esittelee sen tuloksia ja sen myötä löytämiämme tapoja katsoa historiaa ja rakennettua ympäristöä uudessa valossa. Se myös kysyy, mitkä ovat historioitsijan roolin rajat ja mahdollisuudet.

Dr. Sc., taidehistorioitsija Markus Lähteenmäki on toiminut kuraattorina taide- ja arkkitehtuurialalla, ja hän on paraikaa vierailevana tutkijana University College Londonissa, missä hän työstää  Sveitsin tiedesäätiön (SNSF) rahoittamaa kaksivuotista postdoc-projektiaan.

Lisäksi Lähteenmäki on mukana dos. Anna Ripatin johtamassa taidehistorian alan tutkimushankkeessa The Political Agency of Architecture in Revolutionary Europe, 1830–1930 Helsingin yliopistossa.

Tapahtumakutsu tilaisuuteen Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Facebook-sivuilla.


Syksyn 2023 kokoukset

Syksyllä 2023 kokoukset pidetään

  • keskiviikkona 11.10. klo 16.30 Tieteiden talossa (sali 505) (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)
  • keskiviikkona 8.11. klo 16.30 Museoviraston kirjastossa (Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki)

Ajantasaiset tiedot tulevista puhujista ja esitelmistä löytyvät myös Ajankohtaista-osiosta.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuoden 2023-24 esitelmäsarjan teemana on TIEDE PERINTÖNÄ – ylisukupolvinen tieteellinen vuorovaikutus, joka ilmenee muun muassa oppihistoriallisina jatkumoina, siirtyminä ja murroksina. Miten kulttuuriperinnön tutkimusta edustavien tieteenalojen perinteet ja perinnöt välittyvät eteenpäin tai hiljainen tieto siirtyy tutkijasukupolvelta toiselle? Millaisia näkökulmia, teorioita, käsitteitä ja menetelmiä nuoremmat tutkijat ovat omaksuneet varttuneempienkin hyödyksi tai hylänneet haitallisina? Kuinka sukupolvien väliset suhteet muovaavat tieteellisten yhteisöjen ja alojen identiteettiä sekä tutkimuskohteita? Tieteen luonteeseen kuuluu jatkuva muutos, joka voi joskus hämärtää aiemmin tehtyä ja ajateltua. Miten tiedeyhteisön ylisukupolvista muistia on mahdollista tutkia ja tarkastella? Teema liittyy yhdistyksen kuluvana vuonna toteutettavaan pilottihankkeeseen, joka tuo tutkijasukupolvet yhteen molemminpuolisen mentoroinnin merkeissä.

Kuukausikokoukset syksyllä 2023:

Ke 11.10.2023 Tytti Steel: Kulttuuriperintöasiantuntijuus ja mentorointi

Esitelmä käsittelee oppimista kulttuuriperintöön liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Erityisesti tutustutaan mentorointiin menetelmänä ja oppimisen mahdollistajana. Esitelmä perustuu puhujan omiin kokemuksiin kulttuuriperintöalalla sekä mentorointia käsittelevään tutkimukseen. Esitelmöinnin lisäksi luvassa on myös aiheen yhteistä pohtimista ja verkostoitumista. 

FT, dosentti Tytti Steel on etnologi, joka työskentelee tutkijana Helsingin yliopistossa sukupuolentutkimuksen oppialalla. Steel on tutkinut erilaisia työelämään liittyviä aiheita erityisesti työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä Steel tutkii hoivatyötä sekä luovien alojen keikkatyötä ja alustataloutta. Loppuvuodesta 2023 Steel valmistuu työnohjaajaksi.

Ke 8.11.2023 Paneelikeskustelu: Yhteisellä tieteen polulla – Mentoroinnista tukea nuorelle tutkijalle

Muinaismuistoyhdistyksen yhtenä tavoitteena on huolehtia tieteenalojen jatkuvuudesta ja tieteellisen perinnön siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Keväällä 2023 päätettiin mentorointiohjelmasta, jonka avulla kokeneet tutkijat ja nuoret uransa alussa olevat tutkijat voisivat vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja tietoja. Nyt on aika keskustella pilottiprojektin kokemuksista.

Paneelissa keskustelemassa:

Anna-Mari Immonen (Kulttuurien tutkimus, etnologia: Esineitä Venäjän Karjalasta) – mentorina arkeologian dosentti Pirjo Uino, Helsingin yliopisto

Saila Leskinen (Kulttuurien tutkimus, taidehistoria: Kuolema ja esinekulttuuri uuden ajan alun Suomessa) – mentorina arkeologian professori Anna Wessman, Bergenin yliopisto

Anna Parviainen (Kulttuurien tutkimus, taidehistoria: Marimekon vuosien 1956–1979 unisex-vaatteiden eri kuvastojen merkityksistä) – mentorina professori emerita Riitta Nikula, Helsingin yliopisto

Jenni Sahramaa (Kulttuurien tutkimus, arkeologia: Suomen nuoremman rautakauden ja varhaisen keskiajan pukeutumisesta, mikroarkeologinen lähestymistapa) – mentorina kansatieteen dosentti Ildikó Lehtinen, Helsingin ja Turun yliopisto

Haastattelijana Suvi Toivanen, SMY:n viestintäkoordinaattori, taidehistorian opiskelija, Helsingin yliopisto

Lisäksi tilaisuudessa dosentti Tuukka Talvio muistelee Suomen Museon toimitustyön vaiheita.


Kevään 2023 kokoukset

Keväällä 2023 kokoukset pidetään

  • keskiviikkona 8.2. klo 16.30
  • keskiviikkona 5.4. klo 16.30 ja
  • keskiviikkona 10.5. klo 16.30 (yhdistyksen vuosikokous)

Ajantasaiset tiedot puhujista ja otsikoista löytyvät Ajankohtaista-osiosta.

Syksyn 2022 ja kevään 2023 luentosarjan teemana on digitalisaatio. Digitalisaatio on ihmiskunnan teknologista kehitystä ilmentävä voimana ja kokonaisvaltaisesti läsnä kaikilla inhimillisen elämän osa-alueilla. Digitaaliset teknologiat, alustat ja työkalut luovat uusia kulttuurin muotoja sekä vaikuttavat perustavanlaatuisesti yhteiskuntien kehitykseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilla digitalisoituminen näkyy niin tutkimuksen kohteissa ja aineistoissa kuin uudenlaisia tutkimuskysymyksiä mahdollistavina välineinä ja menetelminä. Muinaismuistoyhdistyksen syksyn 2022 ja kevään 2023 kuukausiesitelmät esittelevät menneisyyttä tarkastelevaa tutkimusta, joka kytkeytyy tavalla tai toisella digitalisaation avaamiin näkökulmiin.

Esitelmien yhteydessä pidettävissä kuukausikokouksissa vahvistetaan yhdistyksen uudet jäsenet sekä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen kuukausiesitelmät esittelevät kulttuuriperintöä ja sen tutkimusta monipuolisesti.