Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kirjasto koostuu pääasiassa arkeologian, historian, kansatieteen ja taidehistorian julkaisusarjoista sekä museoiden oppaista ja näyttelyluetteloista. Kirjasto on sijoitettu Museoviraston kirjastoon, jossa se on kaikkien käytettävissä. Yhdistyksen kirjastoa ei säilytetä erillisenä kokoelmana, vaan kirjat on sijoitettu samoihin hyllyluokkiin kuin Museoviraston kirjaston kirjat.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kirjat ja kausijulkaisut on luetteloitu HELKA-tietokantaan, jossa niiden sijainniksi on merkitty Museoviraston kirjasto. Lainaukseen tarvitaan HELKA-kirjastokortti.

Julkaisuvaihto

Suomen Muinaismuistoyhdistyksellä on noin kaksisataa ulkomaista ja sata suomalaista vaihtokumppania – tieteellisiä seuroja, museoita ja tutkimuslaitoksia. Eniten ulkomaista kirjallisuutta saadaan Pohjoismaista, Baltiasta ja Saksasta, mutta vaihtokumppaneita on myös Euroopan ulkopuolella. Ulkomaista julkaisuvaihtoa hoitaa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus ja kotimaista yhdistyksen kirjastonhoitaja.

Vastineeksi yhdistys saa jatkuvasti kulttuuriperintöalan uutuuskirjoja ulkomailta. Ne sijoitetaan Museoviraston kirjastoon kaikkien käytettäväksi.

Kirjakokoelman historiaa

Kirjasto alkoi karttua jo yhdistyksen ensimmäisenä toimintavuonna 1870, jonka kuluessa jäsenet lahjoittivat yhdistykselle 14 teosta, lähinnä arkeologista kirjallisuutta. Lahjoituksia saatiin myöhemminkin sekä yhdistyksen jäseniltä että muilta sen toiminnan tukijoilta. Lahjoitusten joukossa yhdistys sai runsaasti vanhoja ja arvokkaita kirjoja, joista kertyi merkittävä kokoelma Ruotsin ajan fennica-kirjallisuutta, matkakertomuksia ja historiankirjoitusta.

Ajantasaista tieteellistä kirjallisuutta yhdistys hankki pääasiassa julkaisuvaihdon kautta. Ensimmäiset vaihtosuhteet luotiin jo 1870-luvulla, ja niiden määrä kasvoi nopeasti yhdistyksen oman julkaisutoiminnan kehittyessä.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kirjakokoelma sijoitettiin vuonna 1916 avattuun Kansallismuseoon, jossa se palveli museon tutkijoita. Vuonna 1974 Kansallismuseon kirjasto muutti nimensä Museoviraston kirjastoksi ja siirtyi Nervanderinkatu 13:een. Vuodesta 2011 lähtien kirjasto on sijainnut Museoviraston uusissa arkisto- ja kokoelmatiloissa, osoitteessa Sturenkatu 2a.