Iskos (perustettu 1976) on kansainvälinen arkeologinen sarja, jossa julkaistaan väitöskirjoja sekä muita monografioita ja artikkelikokoelmia, konferenssien esitelmiä ja tutkimusprojektien tuloksia. Sarjassa noudatetaan vertaisarviointikäytäntöä.

Päätoimittaja on FT Petro Pesonen (petro.pesonen(at)gmail.com). Kansainvälisen toimitusneuvoston jäsenet ovat: prof. Aivar Kriiska (University of Tartu), prof. Vesa-Pekka Herva (Oulun yliopisto), prof. Henny Piezonka (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), FT Elisabeth Holmqvist (Helsingin yliopisto) ja prof. Marianne Skandfer (UiT, Norges arktiske universitet).


Uusi juhlajulkaisu saatavilla!

Celebrating 100 Years of Archaeology at the University of Helsinki. Past, Present, and Future (Iskos 27).

Helsingin yliopiston arkeologian opetus vietti 100-vuotisjuhliaan joulukuussa 2023, ja juhlan kunniaksi oppiaineen tutkijat, opettajat, opiskelijat ja ystävät ovat koonneet juhlakirjan, joka julkaistaan Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Iskos-sarjassa. Yli 360-sivuinen teos valottaa arkeologian opetuksen syntymistä ja kehittymistä 1800-luvun lopulta tähän päivään, oppiaineen kansainvälistymistä ja opetuksen eri painopisteitä vuosikymmenten aikana. Lisäksi kirjaan sisältyy henkilökohtaisempia muistelmia ja katsauksia arkeologian opiskelusta ja professiosta.

Kirjan toimittajat: Liisa Kunnas, Marko Marila, Volker Heyd, Elisabeth Holmqvist, Kristin Ilves, Antti Lahelma ja Mika Lavento. Kirjapaino Hermes, Tampere 2023.

Tiedekirjan verkkokauppa ja kivijalkamyymälä Helsingin Kruununhaassa myy teosta 30 € hintaan, ja se on luettavissa myös journal.fi/iskos-verkkopalvelussa.


Iskos-sarjan aiempi julkaisu syksyltä 2023 on Dwelling Forms and Settlement Patterns on Russia’s Kola Peninsula Northern Coast, 2200–1500 cal. BC. (Iskos 26). Julkaisun tekijät ovat Knut Helskog, Bryan C. Hood ja Vladimir Ya. Shumkin.

Esihistoriallisia asumuspainanteita alettiin löytämään Pohjois-Norjan rannikolta 1930-luvulla ja 1960-luvulle tultaessa niitä oli rekisteröity jo satoja. Suurin osa asumuksista ajoittuu myöhäiselle kivikaudelle (5000–1800 eaa.) ja varhaiselle metallikaudelle (1800–0 eaa.), vaikkakin osa niistä on jo mesoliittiselta kivikaudelta (9000–5000 eaa.). 1990-luvun alussa norjalaisten ja venäläisten arkeologien yhteistyöprojektin myötä havaittiin useita vastaavia asumuspainanteita myös Kuolan niemimaalla. Ensimmäinen Kuolan niemimaan asumuspainanteen moderni arkeologinen kaivaus tehtiin Drozdovkan lahdella, Koillis-Kuolassa vuosina 1994, 1998 ja 2000 norjalaisvenäläisenä yhteistyönä. Kirjassa esitellään projektin tulokset ja asetetaan ne laajempaan kontekstiin osana Kuolan niemimaan ja pohjoisen Norjan arkeologiaa.


Aiemmin keväällä 2023 on julkaistu Jarkko Saipion väitöskirja Lapp cairns. Spatial and Cultural Context of Early Metal Period Stone Structures in the Finnish Lake District (Iskos 25).

Kaikki sarjan julkaisut löytyvät julkaisuluettelosta. Sarjan digitoidut julkaisut ovat luettavissa journal.fi-palvelussa.