Suomen Muinaismuistoyhdistys tarkoituksena on alusta lähtien ollut edistää Suomen sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevaa muinaistieteellistä, kansatieteellistä, taidehistoriallista ja kulttuurihistoriallista tutkimusta, levittää tietoa sekä herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön.

Yhdistys toimii jo 151 vuoden kokemuksella, ja on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura. Suomen Muinaismuistoyhdistys on rekisteröitynyt yhdistys ja oikeuskelpoinen.