Vuonna 1894 perustetut Suomen Museo (julkaisuluettelo) ja Finskt Museum (julkaisuluettelo) ilmestyivät aluksi useina vihkoina vuodessa, ja niiden tarkoitus oli palvella paitsi tutkimusta myös kansanvalistusta. Nykyään ne ovat tieteellisiä vuosikirjoja, joiden kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin. Vuonna 2020 julkaisut yhdistyivä vuosikirjaksi Suomen Museo – Finskt Museum.

Vuodesta 2020 alkaen Suomen Museo ja Finskt Museum on julkaistu yhteisniteenä.

Tutkimusartikkeleiden lisäksi vuosikirjassa julkaistaan kirja- ja näyttelyarvioita sekä muita ajankohtaispuheenvuoroja. Sarjan nimen mukaisesti kannustamme erityisesti museoita käymään julkaisussa keskustelua aineistojen valinnasta, keruusta, säilyttämisestä ja hyödyntämisestä sekä kokoelmiin liittyvän tiedon välittämisestä kuten näyttelyistä.

Vuoden 2008 julkaisuista lähtien vuosikirjat ovat luettavissa journal.fi-palvelussa. Vuosikirjan osalta julkaisuviiveestä on luovuttu, ja uudet numerot lisätään verkkoon heti julkaisun jälkeen. Ennen vuotta 1936 julkaistut numerot ovat luettavissa Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica-palvelussa.

Suomen Museo – Finskt Museumia päätoimittaa FM Outi Järvinen (outi.jarvinenharvilahti(at)gmail.com).

Toimituskunta: FT Frida Erhnsten, dosentti Ildikó Lehtinen, dosentti Leena Svinhufvud. Toimitusneuvostoon kuuluvat: FM, amanuenssi Johanna Lehto-Vahtera; apulaisprofessori Marie-Sofie Lundström; yliopistonlehtori, dos. Elina Räsänen; tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss; dos.Tuukka Talvio. Sihteeri: FM Mervi Suhonen.

Julkaisun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Painopiste on kotimaisissa ja pohjoismaisissa teemoissa.