Suomen Muinaismuistoyhdistyksessä on myös joukko johtokuntaan kuulumattomia ns. työjäseniä. Työjäsenet pitävät esitelmiä ja esittävät tiedonantoja yhdistyksen kokouksissa sekä avustavat kukin erikoisalallaan johtokuntaa. Työjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Työjäsenet valitaan vuosikokouksessa kirjallisesti perustellun ja työjäsenten neuvottelukunnan puoltaman ehdotuksen perusteella. Työjäseneksi voidaan nimittää Suomen kansalainen, joka julkaisuillaan on osoittanut omaavansa itsenäistä tutkimuskykyä arkeologian, kansatieteen, taidehistorian tai kulttuurihistorian alalla. Työjäsenyys on elinikäinen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan työjäsenten kokonaismäärä ei saa ylittää kolmeakymmentä. Tähän lukuun ei kuitenkaan lasketa 70 vuotta täyttäneitä työjäseniä. Tavoitteena on, että työjäsenistössä olisivat tasapuolisesti edustettuna kaikki yhdistyksen oppiaineet.

Työjäsenet muodostavat yhdistyksen neuvottelukunnan, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ainakin kerran vuodessa ennen vuosikokousta. Työjäsenten neuvottelukunta antaa lausunnon uusien työjäsenten, kirjeenvaihtajajäsenten, ulkomaisten jäsenten ja kunniajäsenten valitsemisesta sekä käsittelee johtokunnan sille osoittamia, yhdistykselle tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä ennen niiden tuloa yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi.

Neuvottelukunta voi myös itsenäisesti tehdä aloitteita, jotka johtokunnan on niitä harkittuaan tuotava yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi oman lausuntonsa kanssa.