Suomen Muinaismuistoyhdistyksessä on myös joukko johtokuntaan kuulumattomia ns. työjäseniä. Työjäsenet pitävät esitelmiä ja esittävät tiedonantoja yhdistyksen kokouksissa sekä avustavat kukin erikoisalallaan johtokuntaa. Työjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Työjäsenet valitaan vuosikokouksessa kirjallisesti perustellun ja työjäsenten neuvottelukunnan puoltaman ehdotuksen perusteella. Työjäseneksi voidaan nimittää Suomen kansalainen, joka julkaisuillaan on osoittanut omaavansa itsenäistä tutkimuskykyä arkeologian, etnologian, taidehistorian, museologian tai kulttuurihistorian alalla. Työjäsenyys on elinikäinen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan työjäsenten kokonaismäärä ei saa ylittää kolmeakymmentä. Tähän lukuun ei kuitenkaan lasketa 70 vuotta täyttäneitä työjäseniä. Tavoitteena on, että työjäsenistössä olisivat tasapuolisesti edustettuna kaikki yhdistyksen oppiaineet.

Työjäsenet muodostavat yhdistyksen neuvottelukunnan, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ainakin kerran vuodessa ennen vuosikokousta. Työjäsenten neuvottelukunta antaa lausunnon uusien työjäsenten, kirjeenvaihtajajäsenten, ulkomaisten jäsenten ja kunniajäsenten valitsemisesta sekä käsittelee johtokunnan sille osoittamia, yhdistykselle tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä ennen niiden tuloa yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi.

Neuvottelukunta voi myös itsenäisesti tehdä aloitteita, jotka johtokunnan on niitä harkittuaan tuotava yhdistyksen kokouksen ratkaistaviksi oman lausuntonsa kanssa.

Työjäsenet v. 2024:

Anttila Elina / taidehistoria

von Bonsdorff Jan / taidehistoria

Enqvist Johanna / museologia

Ervamaa Jukka / taidehistoria

Halinen Petri / arkeologia

Hanka Heikki / taidehistoria

Hiekkanen Markus / taidehistoria

Immonen Visa / arkeologia

Korhonen Teppo / kansatiede

Korkiakangas Pirjo / kansatiede

Korvenmaa Pekka / taidehistoria

Kostet Juhani / historia

Kotkavaara Kari / taidehistoria

Lahtinen Anu / kulttuurihistoria

Lavento Mika / arkeologia

Lehtinen Ildikó / kansatiede

Lehtonen Juhani U. E. / kansatiede

Lehtosalo-Hilander Pirkko-Liisa / arkeologia

Lukkarinen Ville / taidehistoria

Lönnqvist Bo / kansatiede

Nikula Riitta / taidehistoria

Olsson Pia / kansatiede

Palin Tutta / taidehistoria

Purhonen Paula / arkeologia

Roivainen Päivi / kansatiede

Ruotsala Helena / kansatiede

Räsänen Elina / taidehistoria

Salminen Timo / arkeologia

Sammallahti Leena / kansatiede

Sarvas Pekka / arkeologia

Schauman-Lönnqvist Marianne / arkeologia

Sihvo Pirkko / kansatiede

Siivonen Katriina / kansatiede

Snellman Hanna / kansatiede

Spoof Sanna Kaisa / kansatiede

Steel Tytti / kansatiede

Suhonen Mervi / arkeologia

Suominen-Kokkonen Renja / taidehistoria

Taavitsainen Jussi-Pekka / arkeologia

Talvio Tuukka / arkeologia

Tamminen Marketta / taidehistoria

Uino Pirjo / arkeologia

Uotila Kari / arkeologia

Vakkari Johanna / taidehistoria

Valkeapää Leena / taidehistoria

Wessman Anna / arkeologia

Wäre Ritva / taidehistoria

Åström Anna-Maria / kansatiede

Jäsenluettelon pitämisestä, ks. Yhdistyslaki 11 § (8.5.2020/336).