Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto käsittää muun muassa yhdistyksen pöytäkirjat, tiliasiakirjat, Urajärven kartanoon liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihtoa sekä julkaisuihin, retkikuntiin ja yhdistyksen edustamiin tieteenaloihin liittyvää aineistoa. Lisäksi arkistossa on henkilö-, suku- ja yhteisöarkistoja sekä J. R. Aspelinin ja Emil Nervanderin arkistot.

Arkiston aineistoa säilytetään Museoviraston arkistossa (Sturenkatu 2a). Arkistoaineistoihin voi tutustua Museoviraston tutkijasalissa pyytämällä niitä nähtäväksi etukäteen. Pyyntö tulee tehdä ensisijaisesti aineistotilauslomakkeella tai sähköpostilla.

Tutkijasalin aukioloajat ja aineistojen toimitusajat löytyvät Museoviraston verkkosivuilta.

Taidehistoriallisten retkikuntien muistiinpanoja sekä osia H. A. Reinholmin ja C. A. Gottlundin arkistoista voi lukea vain mikrofilmeinä.

Arkistoluettelot