Toiminnan ytimen ovat alusta lähtien muodostaneet säännölliset kokoukset, joiden yhteydessä pidetään kaikille kiinnostuneille avoin esitelmä. Tällä hetkellä kokouksia pyritään järjestämään syksyllä ja keväällä kerran kuukaudessa.

Toukokuussa pidetään yhdistyksen vuosikokous, jossa esitelmöi perinteisesti yhdistyksen puheenjohtaja. Vuosikokous pidetään perinteisesti suomalais-ugrilaisten kielten ja kansatieteen tutkija M. A. Castrénin kuolinpäivänä 7. päivänä toukokuuta. Esteen sattuessa kokous pidetään jonakin muuna päivänä toukokuun toisella viikolla. Vuosikokouksessa hyväksytään yhdistyksen toimintadokumentit ja tilinpäätös. Lisäksi vuosikokouksessa päätetään esimerkiksi yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta sekä uusista työ- ja kunniajäsenistä.

Yhdistys on ajoittain järjestänyt isompia seminaareja ja symposiumeja. Lisäksi yhdistys on perinteisesti järjestänyt retkiä jäsenistölleen. Näitä tapahtumia toteutetaan myös yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa, ja niistä tiedotetaan aina erikseen.

Yhdistyksen kuukausikokoukset on perinteisesti järjestetty Kansallismuseon tiloissa.