Maija Mäen väitöskirjatutkimuksen aiheena on matkailun mahdolliset tulevaisuudet arkeologisilla maastokohteilla Suomessa.

Kansatieteellinen Arkisto (perustettu 1934) julkaisee ajankohtaista kansatieteellistä ja etnologista tutkimusta. Sarja on avoin alan monografiakäsikirjoituksille, kuten väitöstutkimuksille, ja artikkelikokoelmille. Kansatieteellisessä Arkistossa julkaistut tutkimukset ovat alalla laajasti tunnettuja ja niitä käytetään valintakoe- ja tenttikirjoina useissa yliopistoissa.

Päätoimittaja on dosentti Pia Olsson (pia.olsson(at)helsinki.fi), ja toimitusneuvostoon kuuluvat prof. Mika Lavento (Helsingin yliopisto), dos. Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto) ja prof. Helena Ruotsala (Turun yliopisto).

Karhunverkosta susipantaan avaa suurpetojen metsästyksen vuosisataista historiaa ja siihen liittyneitä käytänteitä.

Sarjan tuoreimmat julkaisut ovat vuonna 2020 ilmestyneet Liisa Kurkisen
Tiskin takana – Kauppiaselämäkerrat maaseudun murroksen kuvaajina (KA 60), Maija Mäen Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin – Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla (KA61) ja Teppo Korhosen Karhuverkosta susipantaan – Karhun ja suden pyynti keskiajalta 2000-luvulle (KA 62).

Sarjan kaikki julkaisut on listattu julkaisuluetteloon. Niteet I-VI ovat vapaasti luettavissa verkossa.