Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toiminnan tueksi perustettiin vuonna 2013 Suomen Muinaismuistosäätiö. Muinaismuistosäätiön pohjana on sisarusten, Lilly ja Hugo von Heidemanin lahjoitus Suomen Muinaismuistoyhdistykselle. Urajärjen kartano siirtyi yhdistyksen omistukseen lopullisesti testamentilla vuonna 1917, ja sen maihin kuului myös 85 hehtaarin metsäpalsta. Metsäpalsta pysyi osana yhdistyksen omaisuutta kartanomuseon siirryttyä vuonna 1986 muodollisella kaupalla valtion haltuun ja Museoviraston hoitoon. Nykyään Urajärven kartanon museotoimintaa hoitaa paikallinen yhdistys.

Vuonna 2013 Muinaismuistoyhdistys siirsi Urajärven metsäpalstan Muinaismuistosäätiön haltuun. Vuodesta 2015 lähtien säätiö on omaisuuden tuotolla jakanut avustuksia arkeologisen, kansatieteellisen ja taidehistoriallisen tutkimuksen julkaisemiseen, popularisointiin ja levittämiseen. Testamenttilahjoituksen kautta voit tukea kulttuuriperinnön tutkimuksen julkaisutoimintaa. Lisää tietoa testamenttilahjoituksista löydät täältä.

Urajärven kartanon päärakennus 1913 Signe Branderin kuvaamana.