Pohjoismaiden vanhimpiin antikvaarisiin julkaisuihin kuuluva Suomen Museo – Finskt Museum julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita sekä katsauksia, kirja- ja näyttelyarvioita, matkakertomuksia, haastatteluja ja ajankohtaisia puheenvuoroja kulttuuriperinnön tutkimuksen aloilta, joihin kuuluvat muun muassa arkeologia, etnologia, taidehistoria ja museologia. Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. SM – FM vaalii kotimaisten kielten kehitystä tieteen kielinä ja auttaa tutkimusartikkeliensa kirjoittajia määrittelemään keskeiset käsitteensä Tieteen termipankissa.

Vuodesta 2020 alkaen Suomen Museo ja Finskt Museum on julkaistu yhteisniteenä.

Vuonna 1894 perustetut Suomen Museo (julkaisuluettelo) ja Finskt Museum (julkaisuluettelo) ilmestyivät alkujaan erillisinä vihkoina, joiden tarkoitus oli palvella paitsi tutkimusta myös kansanvalistusta. Vuonna 2020 julkaisut yhdistyivät vuosikirjaksi Suomen Museo – Finskt Museum. Vuodesta 2008 lähtien julkaistut vuosikirjat ovat luettavissa journal.fi-palvelussa, missä julkaistaan myös kirjoituskutsut ja -ohjeet. Ennen vuotta 1936 julkaistut numerot löytyvät puolestaan Kansalliskirjaston Fenno-Ugrica-palvelusta. Ruotsinkieliset Finskt Museum -vuosikirjat löydät täältä.

Suomen Museo – Finskt Museumia päätoimittaa FT Johanna Enqvist (johanna.enqvist(a)heureka.fi). Toimituskuntaan kuuluvat FT Frida Erhnsten, FT Inkeri Hakamies, FT Hanna Kemppi, väitöskirjatutkija Liisa Kunnas-Pusa ja FT Marko Marila. Toimitusneuvoston jäseniä ovat dosentti Ildikó Lehtinen, dosentti Helena Lonkila  ja professori Anna Wessman.

Sarjan tuorein julkaisu Suomen Museo – Finskt Museum 2022 ilmestyi alkuvuodesta 2023. Se on luettavissa vapaasti Journal-sivustolta ja saatavilla painettuna Tiedekirjasta.