Maija Mäen väitöskirjatutkimuksen aiheena on matkailun mahdolliset tulevaisuudet arkeologisilla maastokohteilla Suomessa.

Kansatieteellinen Arkisto (perustettu 1934) julkaisee ajankohtaista kansatieteellistä ja etnologista tutkimusta. Sarja on avoin alan monografiakäsikirjoituksille, kuten väitöstutkimuksille, ja artikkelikokoelmille. Kansatieteellisessä Arkistossa julkaistut tutkimukset ovat alalla laajasti tunnettuja ja niitä käytetään valintakoe- ja tenttikirjoina useissa yliopistoissa.

Väitöskirjoja lukuun ottamatta Kansatieteellisen Arkiston julkaisut käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Käsikirjoitukset lähetetään vertaisarvioitavaksi vähintään kahdelle lausunnonantajalle. Vertaisarviointi toteutetaan tuplasokkona (double blind -review), jossa kirjoittajan ja arvioijan henkilöllisyys säilyvät toisilleen tuntemattomina.

Päätoimittavat yhdessä yliopisto-opettaja, FT Maija Mäki (maija.j.maki(at)utu.fi) ja dosentti Tytti Steel (tytti.steel(at)helsinki.fi). Toimitusneuvostoon kuuluvat professori Mika Lavento (Helsingin yliopisto), dosentti Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto) ja professori Helena Ruotsala (Turun yliopisto).

Kansatieteellisen Arkiston uusin julkaisu, Niina Koskihaaran väitös Kun kunta lakkasi olemasta. Kylä- ja kotiseutuyhdistykset kuntarakenteen muutoksiin reagoivina toimijoina (KA65), ilmestyi marraskuussa 2023.

Sarjan aiemmat julkaisut vuonna 2023 ovat Eino Heikkilän Narratiivinen tutkijuus ja tietäminen etnografiassa (KA 63) ja Anna Kirveennummen Kutsu osallistua tieteelliseen toimintaan – Etnografisia näkökulmia monitieteisen kyselytoiminnan yhteistyöhön ja käytäntöihin (KA 64).

Sarjan kaikki julkaisut on listattu julkaisuluetteloon. Digitoidut julkaisut ovat vapaasti luettavissa Edition-verkkosivuilta. Myös Kansatieteellisen Arkiston niteet I-VI ovat vapaasti luettavissa verkossa. Kuten muutkin Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisut, myös KA-sarjan kirjat löytyvät myös Tiedekirjan kivijalkakaupasta Snellmaninkadulta Helsingistä sekä Tiedekirjan verkkokaupasta.