Julkaisutoiminta

Suomen Muinaismuistoyhdistys on aktiivinen arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian alojen sekä museoita koskevan tutkimuksen tieteellinen kustantaja.

Yhdistyksen julkaisuja voi ostaa ja tilata Tiedekirjasta. Suurin osa yhdistyksen vuoteen 1945 mennessä ilmestyneistä julkaisuista on saatavilla verkossa Kansalliskirjaston palvelussa.

Julkaisutoimintaan ja yhdistyksen omaan julkaisuvalikoimaan liittyviin kysymyksiin vastaa julkaisusihteeri Mervi Suhonen (misuhone(at)gmail.com)

Vuonna 1894 perustetut Suomen Museo (julkaisuluettelo) ja Finskt Museum (julkaisuluettelo) ilmestyivät aluksi useina vihkoina vuodessa, ja niiden tarkoitus oli palvella paitsi tutkimusta myös kansanvalistusta. Nykyään ne ovat tieteellisiä vuosikirjoja, joiden kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaistaan kirja- ja näyttelyarvioita sekä muita ajankohtaispuheenvuoroja. Kannustamme museoita käymään keskustelua aineistojen valinnasta, keruusta, säilyttämisestä ja hyödyntämisestä sekä kokoelmiin liittyvän tiedon välittämisestä kuten näyttelyistä.

Vuoden 2017 numeroista alkaen molemmat vuosikirjat tulevat vapaasti luettaviksi verkkoon puoli vuotta sen jälkeen, kun paperinide on julkaistu.

Suomen Museota toimittaa FM Outi Järvinen (outi.jarvinenharvilahti(at)gmail.com). Toimituskunta: yli-intendentti, dos. Petri Halinen (Museovirasto); dos. Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto); museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova); kokoelmapäällikkö, dos. Leena Paaskoski (Lusto – Suomen Metsämuseo); yliopistonlehtori, dos. Renja Suominen-Kokkonen (Helsingin yliopisto); museolehtori, dos. FT Leena Svinhufvud (Designmuseo); dos.Tuukka Talvio (Helsingin yliopisto). Sihteeri: FM Mervi Suhonen.Julkaisun kielet ovat suomi ja englanti. Painopiste on kotimaisissa tai Suomea koskevissa teemoissa.

Finskt Museumia toimittaa FM Tia Takala (tia.takala(at)outlook.com). Sarjalla on lisäksi kansainvälinen toimitusneuvosto: prof. Jan von Bonsdorff (Uppsala universitet); prof. Kenneth Jonsson (Stockholms universitet); Tuija Rankama (Helsingin yliopisto) sekä PhD Mikkel Venborg Pedersen (National Museum of Denmark). Julkaisun kielet ovat ruotsi ja englanti. Erityisesti painotetaan pohjoismaisia aiheita ja uutisia.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens Tidskrift (julkaisuluettelo) alkoi ilmestyä jo 1874. Alkuaikoina sarjassa julkaistiin myös artikkelikokoelmia. Nykyään se on keskittynyt erityisesti taidehistorian alan tieteellisiin monografioihin, jotka vaativat korkeatasoista kuvitusta. Uusi kirja ilmestyy noin kerran vuodessa. Sarjaa toimittaa dosentti Tuukka Talvio (tuukka.talvio(at)iki.fi).

Kansatieteellinen Arkisto (julkaisuluettelo) (perustettu 1934) julkaisee ajankohtaista kansatieteellistä ja etnologista tutkimusta. Sarja on avoin alan monografiakäsikirjoituksille, kuten väitöstutkimuksille, ja artikkelikokoelmille. Kansatieteellisessä Arkistossa julkaistut tutkimukset ovat alalla laajasti tunnettuja ja niitä käytetään valintakoe- ja tenttikirjoina useissa yliopistoissa.

Päätoimittaja on dosentti Pia Olsson (pia.olsson(at)helsinki.fi), ja toimitusneuvostoon kuuluvat prof. Mika Lavento (Helsingin yliopisto), dos. Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto) ja prof. Helena Ruotsala (Turun yliopisto). Kun olet kiinnostunut julkaisemaan Kansatieteellisessä Arkistossa, tutustu kirjoittajan ohjeisiin

Iskos (julkaisuluettelo) (perustettu 1976) on kansainvälinen arkeologinen sarja, jossa julkaistaan väitöskirjoja sekä muita monografioita ja artikkelikokoelmia, konferenssien esitelmiä ja tutkimusprojektien tuloksia. Sarjassa noudatetaan vertaisarviointikäytäntöä.

Päätoimittaja on prof. Mika Lavento (mika.lavento(at)helsinki.fi). Kansainvälisen toimitusneuvoston jäsenet: prof. Noël Broadbent (Arctic Studies Center, Washington D.C.), prof. Lars Forsberg (University of Bergen), prof. Aivar Kriiska (University of Tartu), prof. emeritus Milton Núñez (Oulun yliopisto), prof. emeritus Jussi-Pekka Taavitsainen (Turun yliopisto) ja PhD Anders Tvauri (University of Tartu).


Suomen Muinaismuistoyhdistys on aiemmin julkaissut seuraavia sarjoja:

Luetteloja Suomen Muinaisjäännöksistä, 1–23 (1877–1902) (julkaisuluettelo)

Eurasia Septentrionalis Antiqua, 1–12 (1927–1938) (julkaisuluettelo) sekä

Suomen kirkot (Finlands kyrkor), 1–6 (1959–1972 (julkaisuluettelo). Suomen kirkot -sarjan julkaisemista jatkoi Museovirasto (osat 7–16, 1973–1990).

Lisäksi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuihin kuuluu lähes viisikymmentä muuta teosta (julkaisuluettelo)

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI