Julkaisutoiminta

Suomen Muinaismuistoyhdistys on tärkein arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian julkaisujen kustantaja maassamme, ja suurin osa näiden oppiaineiden väitöskirjoista ilmestyy sen sarjoissa. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen johtokunta ja kunkin sarjan toimituskunta takaavat julkaisujen sisällöllisen laadun. Yhdistyksen julkaisuja voi ostaa ja tilata Tiedekirjasta. Suurin osa yhdistyksen vuoteen 1945 mennessä ilmestyneistä julkaisuista on saatavilla verkossa Kansalliskirjaston palvelussa.

Vuonna 1894 perustetut Suomen Museo (julkaisuluettelo) ja Finskt Museum (julkaisuluettelo) ilmestyivät aluksi useina vihkoina vuodessa, ja niiden tarkoitus oli palvella paitsi tutkimusta myös kansanvalistusta. Nykyään ne ovat tieteellisiä vuosikirjoja, joiden kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin. Suomen Museota toimittaa Outi Järvinen (outi.jarvinenharvilahti@gmail.com).

Finskt Museum on vuonna 2015 saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen, jossa tieteelliset artikkelit läpikäyvät vähintään kahden nimettömän ja riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Finskt Museumia toimittaa Tia Takala (tia.takala@outlook.com). Sarjalla on lisäksi kansainvälinen toimitusneuvosto, jonka jäsenet ovat Jan von Bonsdorff (Uppsalan yliopisto), Kenneth Jonsson (Tukholman yliopisto), Tuija Rankama (Helsingin yliopisto) sekä Mikkel Venborg Pedersen (Tanskan Kansallismuseo). Finskt Museumin kirjoitusohjeet

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens Tidskrift (julkaisuluettelo) alkoi ilmestyä jo 1874. Alkuaikoina sarjassa julkaistiin myös artikkelikokoelmia, mutta nykyään se on keskittynyt erityisesti taidehistorian alan tieteellisiin monografioihin, jotka vaativat korkeatasoista kuvitusta. SMYA ilmestyy normaalisti kerran vuodessa. Sarjaa toimittaa Tuukka Talvio (tuukka.talvio@nba.fi).

Kansatieteellinen Arkisto (julkaisuluettelo) julkaisee ajankohtaista kansatieteellistä ja etnologista tutkimusta. Sarja on avoin alan monografiakäsikirjoituksille, kuten väitöstutkimuksille, ja artikkelikokoelmille. Kansatieteellisessä Arkistossa julkaistut tutkimukset ovat alalla laajasti tunnettuja ja niitä käytetään valintakoe- ja tenttikirjoina useissa yliopistoissa. Sarjan nykyinen toimittaja on dosentti Pia Olsson (pia.olsson@helsinki.fi).Toimitusneuvoston jäseninä ovat prof. Mika Lavento (Helsingin yliopisto) ja dos. Ildikó Lehtinen (Kulttuurien museo). Jos olet kiinnostunut julkaisemaan Kansatieteellisessä Arkistossa, tutustu kirjoittajan ohjeisiin

Iskos (julkaisuluettelo) (perustettu 1976) on kansainvälinen arkeologinen sarjajulkaisu, jossa julkaistaan artikkelikokoelmia, kuten kongressiesitelmiä, projektien loppujulkaisuja, väitöskirjoja sekä arkeologisia monografioita. Sarjassa noudatetaan refereemenettelyä ja sen päätoimittaja on prof. Mika Lavento (mika.lavento@helsinki.fi). Kansainvälisen toimitusneuvoston jäseninä ovat prof. Noël Broadbent (Arctic Studies Center, Washington), prof. Lars Forsberg (Bergenin yliopisto), prof. Aivar Kriiska (Tarton yliopisto), prof. Milton Núñez (Oulun yliopisto), prof. Jussi-Pekka Taavitsainen (Turun yliopisto) ja FT Anders Tvauri (Tarton yliopisto).

Eurasia septentrionalis antiqua, 1–12 (1927–1938) (julkaisuluettelo)

Suomen kirkot, 1–6 (1959–1972, myöhemmät osat julkaissut Museovirasto) (julkaisuluettelo)

Finlands kyrkor, 1–6 (1959–1972, myöhemmät osat julkaissut Museovirasto) (julkaisuluettelo)

Luettelot (julkaisuluettelo)

Muut (julkaisuluettelo)

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI