Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset retkikunnat vuosina 1871–1902.
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset retkikunnat vuosina 1871–1902.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kihlakunta- ja pitäjäinventointien eteneminen. Vaakasuora viivoitus osoittaa vuoden 1884 loppuun mennessä inventoidut alueet, pystysuora viivoitus 1885–1912 katetut kihlakunnat tai pitäjät. Tummennetut alueet osoittavat ne pitäjät, joissa muinaistieteellisen toimikunnan virkamiehet vuosina 1885–1917 suorittivat perusteellisempia inventointeja.
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kihlakunta- ja pitäjäinventointien eteneminen. Vaakasuora viivoitus osoittaa vuoden 1884 loppuun mennessä inventoidut alueet, pystysuora viivoitus 1885–1912 katetut kihlakunnat tai pitäjät. Tummennetut alueet osoittavat ne pitäjät, joissa muinaistieteellisen toimikunnan virkamiehet vuosina 1885–1917 suorittivat perusteellisempia inventointeja.

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI