Museoviraston arkisto. Kuva: Museovirasto.
Museoviraston arkisto. Kuva: Museovirasto.

Arkisto

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto käsittää mm. yhdistyksen pöytäkirjat, tiliasiakirjat, Urajärven kartanoon liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihtoa sekä julkaisuihin, retkikuntiin ja yhdistyksen edustamiin tieteenaloihin liittyvää aineistoa. Lisäksi arkistossa on henkilö-, suku- ja yhteisöarkistoja sekä J. R. Aspelinin ja Emil Nervanderin arkistot.

Arkiston aineistoa säilytetään Museoviraston arkistossa ja sitä voi käyttää tutkijanhuoneissa. Asiakkaita pyydetään ystävällisesti tilaamaan palveluaika ja aineistot etukäteen arkiston omalla tilauslomakkeella tai puhelimitse. Henkilökunta ottaa pyydettäessä valokopioita, jos aineisto on riittävän hyväkuntoista. Kopiot ovat maksullisia. Taidehistoriallisten retkikuntien muistiinpanoja sekä osia H. A. Reinholmin ja C. A. Gottlundin arkistoista voi lukea vain mikrofilmeinä.

Arkistoluettelot:

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto

Henkilö-, suku- ja yhteisöarkistot

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI