Museoviraston arkisto. Kuva: Museovirasto.
Museoviraston arkisto. Kuva: Museovirasto.

Arkisto

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto käsittää mm. yhdistyksen pöytäkirjat, tiliasiakirjat, Urajärven kartanoon liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihtoa sekä julkaisuihin, retkikuntiin ja yhdistyksen edustamiin tieteenaloihin liittyvää aineistoa. Lisäksi arkistossa on henkilö-, suku- ja yhteisöarkistoja sekä J. R. Aspelinin ja Emil Nervanderin arkistot.

Arkiston aineistoa säilytetään Museoviraston arkistossa. Arkistoaineistoihin voi tutustua Museoviraston tutkijasalissa pyytämällä niitä nähtäväksi etukäteen. Pyyntö tulee tehdä ensisijaisesti aineistotilauslomakkeella

Tutkijasalin aukioloajat ja aineistojen toimitusajat löytyvät Museoviraston verkkosivuilta

Taidehistoriallisten retkikuntien muistiinpanoja sekä osia H. A. Reinholmin ja C. A. Gottlundin arkistoista voi lukea vain mikrofilmeinä.


Arkistoluettelot:

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto

Henkilö-, suku- ja yhteisöarkistot

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI