Kansallismuseorakennuksen suunnitelma, itäinen julkisivu. Arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen 1904. 
Kuva: Museovirasto.
Kansallismuseorakennuksen suunnitelma, itäinen julkisivu. Arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen 1904. Kuva: Museovirasto.

Aikamatka 2020 – Taidehistorialliset tutkimusretket Suomessa 1871–1902 näyttely Tieteiden talossa Helsingissä 15.1.-25.2.2021

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 150-vuotisjuhlanäyttely Aikamatka 2020 on nähtävillä Tieteiden talossa Helsingissä 15.1.-25.2.2020. Vuoden 2020 aikana näyttely on nähty Lohjalla, Valkeakoskelta, Oulussa ja Raumalla

Lisätietoja ja Leena Valkeapään videoesittely näyttelyyn: täältä.


Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kevään 2021 luentosarja: Ihmisyyden rajapinnalla

Ihmisyyttä ja ihmisenä olemista on määritelty ja määritellään monella tapaa ja moneen suuntaan. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kevään esitelmäsarjassa pohditaan ihmisyyden rajanpintoja. Tarkastelun kohteina ovat niin rajanvedot ihmisen ja eläimen välillä kuin se, miten elämä ja kuolema määrittävät käsitystämme ihmisyydestä. Tule kuuntelemaan mitä hybridiolentojen, vainajien ylirajainen muistaminen ja arkeologinen hautatutkimus voivat kertoa ihmisenä olemisesta.

Koronaviruksen vuoksi kevään luennot järjestetään näillä näkymin webinaarimuodossa kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 18. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter). Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä Suomen Kansallismuseon kanssa.

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista Kansallismuseon verkkosivuilla.


150-vuotisjuhlaseminaari toteutuu verkossa 7.5.2021 ja iltajuhla siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Koronaviruspandemian vuoksi syksyllä 2020 peruuntunut yhdistyksen 150-vuotisjuhlaseminaari järjestetään näillä näkymin webinaarimuodossa yhdistyksen perinteisenä vuosikokouspäivänä 7.5.2021 ja iltajuhla siirtyy edelleen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet toimitetaan myöhemmin.


Yhdistyksen uusia julkaisuja

Yhdistyksen juhlavuoden julkaisu Suomen Museo – Finskt Museum 2020 ilmestyy kevättalvella. Yhdistyksen julkaisutoiminta on ollut myös muutoin aktiivista: syksyn aikana julkaistiin Katariina Nurmisen Fish Bones and Fishing in Finland during the Stone Ages (Iskos 23), Liisa Kurkisen Tiskin takana. Kauppiaselämäkerrat maaseudun muutoksen kuvaajina (Kansatieteellinen Arkisto 60) Maija Mäen Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin. Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla (Kansatieteellinen Arkisto 61).

Toivomme, että seuraatte myös julkaisutoimintaan liittyvää tiedotusta yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla ja Tiedekirjan verkkosivuilla.


Iskos ja Suomen Museo -julkaisuja digitoitu journal.fi -alustalle

Iskos ja Suomen Museo löytyvät myös digitaalisina Tieteellisten seurain valtuuskunnan journal.fi -alustalta. Toistaiseksi digitaalisesti on julkaistu Iskoksen numerot 15, 18, 19, 21 ja 22 sekä Suomen Museon vuosikerrat 125 ja 126.. Julkaisut ovat saatavilla osoitteissa: https://journal.fi/iskos ja https://journal.fi/suomenmuseo.


Henkilövaihdoksia Suomen Muinaismuistoyhdistyksessä

Yhdistyksen sihteeri ja julkaisusihteeri ovat vaihtuneet vuoden 2020 aikana. Julkaisusihteerin tehtävässä aloitti 1.8.2020 FM Teemu Väisänen (julkaisusihteeri(at)muinaismuistoyhdistys.fi) ja sihteerinä 1.1.2021 alkaen FM Tanja Juuri (sihteeri(at)muinaismuistoyhdistys.fi).


Suomen Muinaismuistoyhdistyksen vuosikokous 2020

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 2.9.2020 Kansallismuseon auditoriossa.


Ohjelmajohtaja, tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimii Suomen Muinaismuistoyhdistyksen juhlavuoden suojelijana

Joukko innokkaita tutkijoita ja ylioppilaita perusti Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 150 vuotta sitten. Suurena unelmana oli kansallismuseo, jota varten ryhdyttiin keräämään arkeologisten, kansatieteellisten ja taidehistoriallisten esineiden ja kuvien kokoelmaa. Museo rakennettiin ja toimii edelleen. Samoin Muinaismuistoyhdistys jatkaa aktiivisena tieteellisenä seurana.

- Yhdistyksen alkuvuosien toimintamuodoista merkittäviä ovat yhä mittava julkaisutoimintamme sekä avoimet esitelmätilaisuudet. Näin tuemme kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta sekä sen eteen monella eri taholla tehtävää työtä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Pia Olsson.

Juhlavuoden teema on Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus. Sen myötä yhdistys haluaa tehdä näkyväksi kulttuuriperinnön ajalliset kerrostumat ja monet sävyt. Samalla herätellään ihmisiä pohtimaan, millaisia merkityksiä kulttuuriperinnöllä on tulevaisuudessa ja kuinka sitä on aiemmin hyödynnetty erilaisissa yhteiskunnallisissa käänteissä ja murroksissa. Miten ymmärrys kulttuuri-ilmiöiden muutoksista tukee kestävää kehitystä 2020-luvulla? Näitä asioita nostetaan esiin juhlavuonna niin julkaisutoiminnassa, näyttelyssä kuin lokakuussa järjestettävässä seminaarissa.

Juhlavuoden suojelijana toimii ohjelmajohtaja, tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Hänen työssään näkyvät useat yhdistykselle tärkeät ajatukset, kuten kulttuurin monimuotoisuuden ja vaikuttavuuden painottaminen. Juhlavuoden suojelijana rouva Haukio haluaa nostaa esiin erityisesti menneisyyden tuntemuksen osana suomalaisten itseymmärrystä:

-  On suuri ilo suojella tutkimusta edistävän ja kulttuuriperintöä vaalivan Suomen Muinaismuistoyhdistyksen juhlavuotta. Yhdistyksen toiminnassa kiteytyvät J. V. Snellmanin viisaat sanat: ”Niin kauan kuin kansakunta rakastaa omaa historiaansa, elettyä muinaisaikaansa, niin kauan on myös toivoa sen tulevaisuudesta.” Todella syvälliseksi kansakunnan itseymmärrys voi kehittyä vain menneisyyttä tutkimalla ja tuntemalla.

Yhdistyksen syntymäpäivä on 1.10.2020. Silloin järjestetään yleisölle avoin juhlaseminaari.

www.muinaismuistoyhdistys.fi

Lisätietoja juhlavuodesta: puheenjohtaja Pia Olsson, pia.olsson@helsinki.fi, 050 534 0110

Suomen Muinaismuistoyhdistys Facebookissa @muinaismuistoyhdistys ja Twitterissä: @muikkarit


Yhdistyksen juhlavuosi sai oman logon

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 150-vuotisjuhlavuoden logossa on yksisarvinen. Kuva-aihe on yksityiskohta Pyhämaan vanhan kirkon seinämaalauksista, joita Carl Frankenhaeuser dokumentoi piirtäen Muinaismuistoyhdistyksen VIII taidehistoriallisella retkellä vuonna 1902. Alkuperäiset maalaukset on tehnyt Christian Wilbrandt vuonna 1667.

Yksisarvinen on myyttinen olento, jonka on sanottu symboloivan ainakin kauneutta, rauhaa, totuutta, viattomuutta ja viisautta sekä urhoollisuutta ja ritarillisuutta. Yksisarvisella on uskottu olevan parantavia voimia.


Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus. Suomen Muinaismuistoyhdistys 150 vuotta

Kulttuuriperintö on monimuotoista: aineellista ja aineetonta, omaa ja jaettua, synkkää ja kaunista, luonnon ja ihmisen vuoropuhelua. Sen monimuotoisuudessa on myös sen vahvuus ja voima. Se koskettaa, ravistelee, herkistää, ihmetyttää ja parhaimmillaan auttaa meitä ymmärtämään. Sitä väärinkäyttämällä voidaan alistaa ja syrjäyttää. Jaettuna ja erilaiset perinnöt huomioonottavana sillä voidaan rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Siksi on tärkeää, että kulttuuriperintö on meidän kaikkien asia.

150 vuotta sitten Suomen Muinaismuistoyhdistys jäsenistöineen lähti etsimään ja tallentamaan kansainvälisten virtausten innoittamana kansallista kulttuuriperintöä ja sen taustavoimana toiminutta suomalaista kansaa. Toimintaa ohjanneet aatteet ovat 150 vuodessa ehtineet muuttua, mutta ydinajatus on edelleen kestävä: ymmärtämällä menneisyyttä ymmärrämme paremmin myös nykyisyyttä.

Juhlavuotemme teema – Monimuotoinen muinaisuus – yhteinen tulevaisuus – haluaa tehdä näkyväksi kulttuuriperinnön ajalliset kerrostumat ja monimuotoisuuden. Samalla kysymme, mikä merkitys kulttuuriperinnöllä on tulevaisuutta rakentaessamme. Miten kulttuuriperintöä on hyödynnetty eri yhteiskunnallisissa tilanteissa tulevaisuuden tekijänä? Entä miten ymmärrys kulttuuriperinnöstä voi 2000-luvulla tukea kestävää kehitystä kulttuurin moninaisuuden huomioiden?

150 vuoden jälkeen on aika katsoa eteenpäin: miltä haluamme yhteisen kulttuuriperintömme tulevaisuudessa näyttävän?

Juhlavuoden tapahtumia:

27.6.–2.8. Aikamatka 2020 -näyttely Lohjan Museossa

3.–30.8. Aikamatka 2020 -näyttely Valkeakosken kaupunginkirjasto Valossa

2.9. Yhdistyksen vuosikokous ja alustukset teemasta ”Kriisi, jälleenrakennus, kulttuuriperintö”.

2.–27.9. Aikamatka 2020 -näyttely Oulun kaupunginkirjastossa

19.9. Menneisyyden jälkiä -liveroolipeli

1.10. SIIRRETTY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAABN: 150-vuotisjuhlaseminaari ja iltajuhla

7.10. Keskustelu ”Monimuotoinen muinaisuus, yhteinen tulevaisuus”

4.11. FT Anna Ripatti: ”Eliel Aspelin ja periferian taide”

2.12. Paneelikeskustelu ”Kulttuuriperinnön kauneimmat ja kauheimmat kliseet”

Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä!


Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI