Kansallismuseorakennuksen suunnitelma, itäinen julkisivu. Arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen 1904. 
Kuva: Museovirasto.
Kansallismuseorakennuksen suunnitelma, itäinen julkisivu. Arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen 1904. Kuva: Museovirasto.

Kirjoituskutsu / Call for Papers : Suomen Museo 2019

(for English see below)

Pyydämme halukkailta kirjoittajilta 15.12.2018 mennessä noin 200 sanan laajuisen tiivistelmän, josta käyvät ilmi tarjottavan artikkelin tai katsauksen asiayhteys ja pääkysymykset sekä keskeiset johtopäätökset. Tiivistelmä lähetetään päätoimittajalle sähköpostitse word-tiedostona.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita löytyy kirjoituskutsusta.

Suomen Museo on Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisu, joka on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1894. Vuosikirjassa julkaistaan tutkimusartikkeleita, kirja- ja näyttelyarvioita sekä muita ajankohtaispuheenvuoroja.  Sarja kannustaa maamme museoita käymään keskustelua aineistonkeruusta, esineiden ja perinteen säilyttämisestä sekä näihin liittyvän tiedon välittämisestä ja vastaanottajista.

Artikkeleiden kohdalla noudatetaan anonyymiä vertaisarviointikäytäntöä. Suomen Museo on Julkaisufoorumin luokassa 1.

OTA YHTEYTTÄ

Päätoimittaja Outi Järvinen, outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com
Toimituskunnan sihteeri Mervi Suhonen, misuhone(a)gmail.com

...

The authors are invited to present an abstract of ca. 200 words in English or Finnish by the 15th of December, 2018. The abstract illustrates the context and key questions in the suggested article or review and relevant conclusions. Please send your abstract to the Editor-in-Chief as a Word file.

For additional information and practical instructions see the attached Call for Papers.

Since 1894, Suomen Museo is the annual publication of the Finnish Antiquarian Society. The journal welcomes research articles, book or exhibition reviews and argumentation on other current issues. Museums are strongly encouraged to contribute Suomen Museo to discuss collecting, preservation and research of cultural heritage and public relations.

A double-blind peer-review process is applied to the articles. Our Publication Forum classification is level 1.

CONTACT

Editor-in-Chief: Outi Järvinen, e-mail outi.jarvinenharvilahti(a)gmail.com Secretary for the Editorial Board: Mervi Suhonen, e-mail misuhone(a)gmail.com


Syksyn 2018 kuukausikokoukset

Tervetuloa Suomen Muinaismuistoyhtistyksen kuukausikokouksiin kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 18! Syksyn esitelmien teemana on ”Vaikea kulttuuriperintö”:

Ke 3.10. FT Kirsi-Maria Hytönen, Jyväskylän yliopisto: ”Vaietut lapsuusmuistot – Sijaishuollon vaikea menneisyys tutkimuskohteena”

Ke 7.11. FT Oula Seitsonen, Helsingin yliopisto & Oulun yliopisto: ”Hitlerin arktisen sodan jäljet: Toisen maailmansodan materiaalinen perintö Suomen Lapissa”

Ke 5.12. MuM, HuK Anna Kondracka, Helsingin yliopisto: ”Kylmän sodan puutalot: Berliinin Finnenhaussiedlung-asuinalueet”

Tilaisuudet järjestetään Kansallismuseon auditoriossa (Mannerheimintie 34) klo 18. Museo on auki keskiviikkoisin klo 20 asti, joten sisäänkäynti museon pääovista. Tarvittaessa museoon on esteetön pääsy katutason ovesta Mannerheimintien puolelta.


Uutisia vuosikokouksesta

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 7.5.2018 Kansallismuseon auditoriossa.

Tutustu kokouksen pöytäkirjaan, toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen


Hyvää kesää!


Seuraa meitä Facebookissa!


Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI