Kansatieteellisen Arkiston ohjeet kirjoittajalle

Kansatieteellinen Arkisto toivottaa sarjaansa tervetulleiksi ajankohtaisia kansatieteellisiä ja etnologisia tutkimuksia, sekä monografioita että artikkelikokonaisuuksia. Sarjan julkaisukielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Mikäli olet kiinnostunut julkaisemaan Kansatieteellisessä Arkistossa, ota yhteyttä heti, kun pystyt ennakoimaan tutkimuksesi julkaisuajankohdan. Yhteydenotto tapahtuu laatimalla julkaisuehdotus ja lähettämällä se sarjan toimittajalle. Kansatieteellistä Arkistoa julkaistaan Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan julkaisuavustuksen tuella, joten vuoden aikana ilmestyvät julkaisut tulisi olla Muinaismuistoyhdistyksen johtokunnan tiedossa edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä.

Kansatieteellisessä arkistossa julkaistavat tekstit käyvät läpi vertaisarvioinnin kahden anonyymin lukijan toimesta. Tätä varten tekijä toimittaa päätoimittajalle käsikirjoituksen paperiversiona kahtena kappaleena. Vertaisarviointiin on syytä varata aikaa noin kolme kuukautta. Väitöskirjakäsikirjoituksissa vertaisarviointina toimivat esitarkastuslausunnot.

Julkaisuaikataulua suunnitellessa on syytä huomioida myös taittoon kuluva aika. kansatieteellinen Arkisto taitetaan lähtökohtaisesti Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan toimesta, mutta myös muista vaihtoehdoista on mahdollista neuvotella.

Painatuskulut pyritään kattamaan sarjan saamilla avustuksilla, mutta mikäli julkaisun laajuus tai kuvitus nostaa painokuluja avustuksia suuremmaksi, on tekijän syytä varautua myös omakustannusosuuteen. Tästä neuvotellaan kunkin julkaisun kohdalla erikseen tekijän kanssa. Haettavien avustusten vuoksi tulee kustantamiseen Kansatieteellisessä Arkistossa ja sen aikatauluun sitoutua avustushakemusta tehtäessä. Suomen Muinaismuistoyhdistys varaa myös oikeuden käsikirjoituksen sähköiseen julkaisemiseen.

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI