Julkaisuehdotus

Julkaisuehdotus on yhden liuskan laajuinen esitys käsikirjoituksen keskeisestä sisällöstä ja merkityksestä. Ehdotuksen tulisi sisältää seuraavat tiedot:

Tekijä

Nimi

Arvo/toimi

Yhteystiedot (sähköposti, puhelin ja osoite)

Julkaistavaksi ehdotettu teos

Työnimi

Arvioitu valmistumisajankohta

Teos on väitöskirja/muu monografia/artikkelikokoelma

Lyhyt kuvaus sisällöstä

Laajuus (arvioitu kokonaismerkkimäärä sekä kuvituksen määrä)

Sisällysluettelo (liitteenä)

Perustelu, miksi Kansatieteellinen Arkisto sopii teoksen julkaisusarjaksi.

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI